Organisatie

De organisatie van Challenge the Cyber is sinds de start in 2019 in handen van het Nationaal Cyber Security Centrum en dcypher.

NCSC
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt, is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. De primaire doelgroep van het NCSC is de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. De vitale sectoren zijn cruciaal voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving. Het NCSC is internationaal het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICT-dreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het NCSC een sleutelfiguur in de operationele coördinatie bij een grote ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team (CERT) voor de Rijksoverheid.
Meer informatie: www.ncsc.nl

dcypher
Het Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education & Research is een platform dat onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland verenigt om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. dcypher zorgt voor de (bottom-up) agendering en coördinatie van wetenschappelijk en praktijk gericht cybersecurity onderzoek én hoger onderwijs. 
Meer informatie: www.dcypher.nl

CTC is ontwikkeld door Certified Secure
Certified Secure is opgericht om de groeiende vraag naar praktische IT-security kennis en vaardigheden te beantwoorden en te promoten. We staan voor openheid en transparantie. Door het delen van kennis zorgen we ervoor dat IT-security voor iedereen op een leuke manier toegankelijk is. Security is serious fun!
Meer informatie: https://www.certifiedsecure.com/frontpage

CS

Sponsors
CISCO, KPN Security en Secura sponsoren Challenge the Cyber 2020.