Organisatie

De organisatie van Challenge the Cyber is in handen van het Nationaal Cyber Security Centrum en dcypher. 

NCSC
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt, is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. De primaire doelgroep van het NCSC is de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. De vitale sectoren zijn cruciaal voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving. Het NCSC is internationaal het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICT-dreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het NCSC een sleutelfiguur in de operationele coördinatie bij een grote ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team (CERT) voor de Rijksoverheid.
Meer informatie: www.ncsc.nl

dcypher
Het Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education & Research is een platform dat onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland verenigt om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. dcypher zorgt voor de (bottom-up) agendering en coördinatie van wetenschappelijk en praktijk gericht cybersecurity onderzoek én hoger onderwijs. 
Meer informatie: www.dcypher.nl