Over CTC

Challenge the Cyber is een Capture The Flag competitie voor jong Nederlands cybersecurity talent. Cybersecurity is van strategisch belang voor Nederland. Met Challenge the Cyber willen wij nieuw en jong cybersecurity talent aanboren, noodzakelijke cybersecurity skills (aansluitend bij het ENISA curriculum) naar een hoger niveau tillen en jonge mensen inspireren een loopbaan in cybersecurity na te streven.

Challenge the Cyber is in 2019 gestart als competitie tussen teams van Nederlandse cybersecurityopleidingen. In 2020 staat de competitie open voor alle 14- tot 25-jarig cybersecuritytalenten. Er is een junior competitie voor 14- tot 20-jarigen (geboortejaar 2000-2006) en een senior competitie voor 21- tot 25-jarigen (geboortejaar 1995-1999). Tijdens Challenge the Cyber kunnen deelnemers zich kwalificeren voor het cyberbootcamp. Dit is een meerdaagse training, waarin gewerkt wordt aan harde en zachte vaardigheden, teambuilding en persoonlijk leiderschap. Een grotere groep talenten krijgt zo de kans extra training te volgen en een netwerk op te bouwen.

Tijdens het cyberbootcamp wordt op basis van complementaire skills en sociale fit het nationale team geselecteerd. Door de wereldwijde coronacrisis is de European Cyber Security Challenge (ECSC) in Wenen dit jaar helaas afgelast. In plaats daarvan gaan wij voorhet nationale team diverse activiteiten organiseren, mogelijk samen met andere Europese landen. Ook krijgen teamleden, net als dit jaar een aantal ECSC 2019 alumni, de kans om mee te helpen bij de organisatie van Challenge the Cyber 2021 en het Cyberbootcamp.

Voor deelname aan het cyberbootcamp is beheersing van de Nederlandse taal een vereiste. Helaas maken alleen cyberbootcamp deelnemers met de Nederlandse nationaliteit kans om geselecteerd te worden voor het nationale team.

Organisatie
De organisatie van Challenge the Cyber is sinds de start in 2019 in handen van het Nationaal Cyber Security Centrum en dcypher. Teamleden en coaches van het Nederlandse ECSC team 2019 helpen met de organisatie van Challenge the Cyber 2020.

NCSC
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt, is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. De primaire doelgroep van het NCSC is de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. De vitale sectoren zijn cruciaal voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving. Het NCSC is internationaal het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICT-dreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het NCSC een sleutelfiguur in de operationele coördinatie bij een grote ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team (CERT) voor de Rijksoverheid.
Meer informatie: www.ncsc.nl

dcypher
Het Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education & Research is een platform dat onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland verenigt om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. dcypher zorgt voor de (bottom-up) agendering en coördinatie van wetenschappelijk en praktijk gericht cybersecurity onderzoek én hoger onderwijs. 
Meer informatie: www.dcypher.nl

Sponsors
CISCO, KPN Security, Secura en ABN AMRO sponsoren Challenge the Cyber 2020.